Semnătura electronică este un set de date în format electronic, cum ar fi numele semnatarului sau alte elemente de identificare, folosite pentru a semna un document. Aceste date sunt atașate sau asociate logic cu alte date electronice, de exemplu un fișier PDF.

La fel ca o semnătură scrisă de mână pe hârtie, semnătura electronică arată că ești de acord cu conținutul documentului electronic.

Există trei tipuri de semnături electronice: simplă, avansată și calificată.

 1. Semnătura electronică simplă
  Semnătura electronică simplă poate fi, de exemplu, imaginea unei semnături de mână introdusă într-un document Word sau scrierea numelui la finalul unui e-mail. Acest tip de semnătură are un nivel scăzut de încredere, deoarece nu există certitudinea că semnătura aparține persoanei care a semnat. Ea nu conține elemente de siguranță pentru a garanta integritatea documentului.

  Cu toate acestea, chiar și o semnătură electronică simplă poate oferi mai multă încredere dacă sunt asociate elemente suplimentare de siguranță, cum ar fi:
  • amprentarea documentului în procesul de semnare;
  • înregistrarea momentelor-cheie în procesul de semnare;
  • controlul mediului în care are loc semnarea;
  • existența unei proceduri de verificare a identității semnatarilor (cunoașterea parolei de pe site, introducerea unui cod unic cunoscut doar semnatarului);
  • aplicarea unui sigiliu electronic calificat care asigură certitudinea originii și integrității documentului semnat electronic.

  Platforma mysign are parteneri care asigură toate elementele enumerate mai sus, ridicând astfel semnificativ gradul de certitudine al semnăturii electronice simple mysign.
  Documentele semnate cu semnătura electronică simplă mysign au aplicat un sigiliu electronic calificat care atestă că documentul nu a fost modificat după semnare.
 2. Semnătura electronică avansată
  Aceasta îndeplinește patru cerințe:
  • Face trimitere exclusiv la semnatar;
  • Permite identificarea semnatarului;
  • Este creată utilizând date unice cu un nivel ridicat de încredere, exclusiv sub controlul semnatarului;
  • Orice modificare ulterioară a datelor poate fi detectată.

  Semnătura electronică avansată are un nivel mediu de încredere.
 3. Semnătura electronică calificată
  Este o semnătură electronică avansată bazată pe un certificat calificat pentru semnătura electronică. Certificatul calificat este emis de un prestator de servicii de încredere calificat și oferă cel mai ridicat nivel de încredere.

Principala diferență între cele două tipuri de semnături electronice este dată de nivelul de încredere pe care îl oferă.

Semnătura electronică simplă, în cea mai simplă formă a sa, este ceea ce scrii la finalul unui e-mail, bifa pe care o dai într-o casetă dintr-un formular sau o poză a semnăturii tale de mână inserată într-un document electronic.

Totuși, există și semnături electronice simple generate într-un mod mai sofisticat, care oferă un grad mai ridicat de încredere. Un exemplu este semnătura electronică simplă oferită de mysign. Aceste semnături oferă garanții suplimentare privind identitatea semnatarului precum și garanții că documentul nu a fost modificat după semnare.

Pentru a folosi o semnătură electronică simplă, nu ai nevoie de un certificat digital. Este suficient să folosești platforma mysign pentru a beneficia de aceste semnături.

Semnătura electronică calificată poate fi utilizată doar de o persoană care a fost anterior identificată de un prestator certificat. Poți semna cu o semnătură electronică calificată doar dacă ai achiziționat un certificat calificat pentru semnătură electronică. Termenul „calificat” se referă la faptul că certificatul este emis de un prestator „calificat” la nivelul UE.

Semnăturile electronice calificate mysign sunt emise de un prestator certificat, Infocert S.p.A. Puteți verifica prezența acestuia în Lista Sigură a prestatorilor de servicii de încredere.

Potrivit Regulamentului eIDAS și legislației din România, toate tipurile de semnături electronice produc efecte juridice și pot fi utilizate ca mijloace de probă în instanță.

Documentele electronice semnate conform cerințelor legale folosind semnăturile electronice mysign, fie ele simple sau calificate, vor avea aceleași efecte juridice ca și semnăturile în format tipărit. Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să accepte documente electronice semnate cu o semnătură electronică, aplicată conform legii și Regulamentului eIDAS.

Începând cu 8 octombrie 2024, data intrării în vigoare a Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, mai multe tipuri de semnături electronice vor fi echivalente cu semnătura olografă (de mână) ca efect juridic. Potrivit Legii nr. 214/2024, documentul electronic semnat cu semnătură electronică simplă va produce aceleași efecte juridice ca un înscris semnat cu o semnătură olografă în următoarele trei cazuri:

 1. Dacă semnezi cu semnătură electronică simplă acte patrimoniale evaluabile în bani, care au valoare mai mică de jumătate din salariul minim brut pe economie la data semnării;
 2. Dacă documentul electronic este recunoscut de cel căruia îi este opus, recunoașterea putând să rezulte și din executarea, totală sau parțială, de către cel care contestă semnătura electronică simplă, a obligațiilor prevăzute în document;
 3. În cazul în care ambele părți sunt profesioniști și au agreat, în mod expres, printr-un înscris semnat cu semnătură olografă sau cu semnătură electronică calificată, că vor conferi semnăturii electronice simple efectele juridice ale semnăturii olografe și că au înțeles riscurile și sarcina probei privind semnătura electronică simplă.

În plus, Legea nr. 214/2024 prevede că actele juridice în care una dintre părți este profesionist pot fi probate dacă au aplicată orice tip de semnătură electronică.

Documentul electronic semnat cu o semnătură electronică calificată este considerat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, echivalent cu un înscris sub semnătură privată. Semnătura electronică calificată produce aceleași efecte juridice ca semnătura olografă.

Semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru UE este recunoscută ca semnătură electronică calificată în toate celelalte state membre. Semnăturile electronice calificate mysign sunt emise de Infocert S.p.A., companie inclusă în Lista Sigură a UE privind prestatorii de servicii de încredere.

În unele domenii de activitate și în funcție de partenerii cu care colaborezi, utilizarea semnăturii electronice este obligatorie

Având în vedere tendințele de digitalizare promovate la nivelul UE, pe care și România le va adopta, precum și beneficiile semnăturii electronice, este recomandat să folosești semnătura electronică chiar și atunci când ea nu este obligatorie.

În Uniunea Europeană, Regulamentul (UE) eIDAS nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă reglementează utilizarea semnăturilor electronice.

Obiectivul Regulamentului este de a crește încrederea în tranzacțiile electronice de pe piața internă europeană, oferind o bază comună pentru interacțiuni electronice sigure între cetățeni, întreprinderi și autoritățile publice.

Regulamentul eIDAS se aplică direct și în România.

Începând cu 8 octombrie 2024, în România intră în vigoare Legea nr. 214/2024, care stabilește condițiile în care diferite tipuri de semnături electronice vor fi echivalente cu semnătura olografă (de mână) ca efect juridic.

Ambele tipuri de semnături electronice oferite de mysign sunt sigure, deoarece fiecare semnătură este protejată cu un sigiliu inviolabil, care vă avertizează dacă orice parte a documentului este modificată după semnare.

În aplicația mysign este vizibil întregul proces de semnare – cine a inițiat semnarea, ce tip de document a fost folosit și când au avut loc toate etapele semnării.

În funcție de importanța și confidențialitatea documentului pe care trebuie să-l semnați, puteți alege tipul de semnătură electronică potrivit. Pentru cel mai înalt nivel de siguranță, utilizați semnătura electronică calificată.

Începând cu 8 octombrie 2024, legislația din România prevede că toate tipurile de semnături electronice sunt echivalente cu semnătura olografă (de mână) în anumite condiții ca efect juridic.

În plus, în cazul actelor juridice în care una dintre părți este profesionist, proba acestor documente electronice poate fi făcută cu orice tip de semnătură electronică.

Potrivit Legii nr. 214/2024, documentul electronic semnat cu semnătură electronică simplă va avea aceleași efecte juridice ca un înscris semnat cu o semnătură olografă dacă actul semnat are o valoare mai mică de jumătate din salariul minim brut pe economie la data semnării.

În conformitate cu Legea nr. 214/2024, actul semnat cu semnătură electronică simplă produce aceleași efecte ca cel semnat olograf dacă este recunoscut de cel căruia îi este opus. Recunoașterea poate rezulta și din executarea unei plăți sau a oricărei alte obligații prevăzute în document de către cel care contestă semnătura electronică simplă.

Conform Legii nr. 214/2024, semnătura electronică simplă produce aceleași efecte ca un înscris semnat cu semnătură olografă în cazul actelor semnate între profesioniști, dacă aceștia au agreat printr-un înscris semnat cu semnătură olografă sau cu semnătură electronică calificată că vor conferi semnăturii electronice simple efectele juridice ale semnăturii olografe și au înțeles riscurile și sarcina probei privind semnătura electronică simplă.

La mysign pachetul de semnături achiziționat este alocat organizației și nu unui anumit utilizator. Astfel ai la dispoziție flexibilitate și poți optimiza costurile foarte ușor. Cumperi un pachet de semnături și ele se pot folosi de către toți membrii înregistrați ai organizației tale, atunci când au nevoie. Nu mai este nevoie să prevezi pentru fiecare persoană și departament în parte de câte semnături va avea nevoie într-un anumit interval de timp, semnăturile se pot aloca dinamic, în timp real, la nivelul organizației. mysign nu impune limite pe numărul de documente, utilizatori, departamente sau alte elemente cu impact asupra gestiunii și semnării documentelor.

A. Semnăturile electronice mysign în raporturile de muncă

Companiile pot folosi semnătura electronică calificată mysign pentru semnarea contractelor individuale de muncă. Codul Muncii permite utilizarea semnăturilor electronice calificate atât pentru semnarea contractelor individuale de muncă, cât și a actelor adiționale la acestea.

Celelalte acte din relațiile de muncă, care nu privesc contractul individual de muncă, pot fi semnate cu semnătura electronică simplă mysign, cu condiția ca această posibilitate să fie prevăzută în Regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă. Exemple de astfel de documente includ cereri de concediu, aprobări ale cererilor de concediu și fișe de instruire.


B. Utilizarea semnăturilor electronice mysign de către asociațiile de proprietari

Asociațiile de proprietari pot folosi semnătura electronică calificată mysign pentru a semna documente precum procesul-verbal privind înființarea asociației, hotărârile adunării generale, deciziile comitetului executiv, acordurile pentru lucrări la proprietatea comună și schimbarea destinației proprietății comune.

Asociațiile de proprietari pot folosi semnătura electronică simplă mysign pentru a semna contracte de administrare cu profesioniști, contracte de prestări servicii, contracte de lucrări pentru diverse servicii (curățenie, reparații, zugrăveli, termopane etc.), cereri de oferte, contracte de închiriere spații, răspunsuri la contestații și sesizări, informări, convocatoare pentru adunări de scară / bloc, propuneri scrise ale președintelui către Adunarea Generală, și tabele convocatoare pentru adunările proprietarilor.

Somațiile și notele de constatare trimise de administratorul sau președintele asociației de proprietari pot fi semnate cu semnătura electronică simplă mysign, dacă valoarea patrimonială a creanțelor este mai mică de jumătate din salariul minim brut pe economie la data semnării actului.

Membrii comitetului executiv al asociației de proprietari pot folosi semnăturile electronice simple mysign pentru a trimite propuneri către Adunarea Generală privind regulamentul condominiului, bugetul de venituri și cheltuieli, condițiile de utilizare și întreținere a proprietăților comune, propunerile de penalizări și gestionarea situațiilor excepționale.


C. Semnarea contractelor de activitate sportivă cu semnăturile simple mysign

Sportivii, antrenorii, medicii, asistenții medicali, maseurii, bioterapeuții și cercetătorii pot încheia contracte de activitate sportivă sau contracte individuale de muncă cu structurile sportive, conform Legii nr. 69/2000.

Legea nr. 214/2024, aplicabilă din 8 octombrie 2024, prevede că documentul electronic semnat cu semnătură electronică simplă are aceleași efecte ca un înscris semnat de mână (olograf) dacă valoarea actului este mai mică de jumătate din salariul minim brut pe economie la data semnării, sau dacă actul este recunoscut de cel căruia îi este opus, recunoașterea putând rezulta și din executarea obligațiilor prevăzute în document de către cel care contestă semnătura electronică simplă.

În plus, actele semnate cu un profesionist (clubul sportiv în acest caz) pot fi probate legal dacă sunt semnate cu orice tip de semnătură electronică.

Prin urmare, contractele de activitate sportivă pot fi semnate folosind semnătura electronică simplă mysign.

Informațiile și materialele prezente pe website sunt proprietatea Reea și a partenerilor noștri și nu reprezintă consultanță juridică. Aceste materiale au doar un scop informativ, fiind puse la dispoziție fără niciun fel de garanții.

Află cum te poate ajuta mysign și bucură-te de toate funcționalitățile!

Curios cum funcționează?

Vrei să discutăm?

Loading...