Termeni și Condiții privind utilizarea website-ului și Aplicației web mysign

Îți mulțumim că ai ales Aplicația web mysign. Documentul de mai jos reprezintă Termenii și Condițiile (contractul) care se aplică în relația dintre Reea SRL - în calitate de proprietar al Website-ului www.mysign.ro și Aplicației web mysign și utilizatorii serviciilor noastre.

Te rugăm să citești cu atenție prezentul contract. Acesta guvernează relația juridică dintre Reea SRL și tine, în calitate de utilizator al serviciilor noastre.

I. Prevederi comune, aplicabile în relația dintre Reea și: (i) vizitatorii Website-ului și Utilizatorii Aplicației web mysign, (ii) Clienții Reea

1. Proprietarul Website-ului și Aplicației web

 1. SC REEA SRL este titularul și operatorul Website-ului www.mysign.ro, precum și prestatorul serviciilor oferite prin intermediul Aplicației web mysign.

 2. SC REEA SRL este o societate comercială organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Mun. Târgu-Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Jud. Mureș, România, cod poștal 540110, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J26/628/1998, având codul de identificare fiscală RO10966500.

2. Scopul acestor Termeni și Condiții. Acordul privind utilizarea Serviciilor mysign

 1. Prezentul document privind Termenii și Condițiile se aplică atunci când vizitezi Website-ul www.mysign.ro și folosești Aplicația web mysign.

 2. Termenii și Condițiile de mai jos (denumiți în continuare „Condiții"), împreună cu Politica de prelucrare a datelor personale și Politica privind fișierele de tip cookies reprezintă contractul încheiat între SC REEA SRL, în calitate de titular al Website-ului www.mysign.ro și Aplicației web și utilizatorii Serviciilor noastre.

 3. Prezentele Condiții sunt împărțite în 2 secțiuni principale: Secțiunea I- reprezintă prevederile contractuale comune, aplicabile relației dintre Reea și (i) vizitatorii Website-ului și (ii) utilizatorii Aplicației web mysign și Secțiunea a II-a - reprezintă prevederile contractuale speciale, aplicabile în relația dintre Reea și Clienții Reea.

 4. Atunci când folosești Website-ul și Aplicația web mysign ești beneficiar al Serviciilor noastre și trebuie să respecți prezentele Condiții. Trebuie să citești cu atenție și să fii de acord cu prezentele Condiții înainte de a utiliza Serviciile noastre. Dacă nu ești de acord cu prezentele Condiții, nu poți utiliza Website-ul și Aplicația.

 5. Ne rezervăm dreptul să limităm accesul la Website și Aplicația web persoanelor care încalcă aceste Condiții.

 6. Prezentul Contract înlocuiește în mod expres toate acordurile încheiate anterior între Reea și tine în legătură cu Serviciile mysign (astfel cum sunt ele definite mai jos).

 7. Utilizarea Serviciilor mysign reprezintă acceptarea de către tine a tuturor prevederilor din prezentele Condiții, precum și acceptarea Politicii de prelucrare a datelor personale și a Politicii privind fișierele de tip cookies, care fac parte integrantă din prezentele Condiții.

 8. Prin utilizarea Website-ului și Aplicației web, declari în mod expres că: ai citit prezentele Condiții, ești de acord în întregime și necondiționat cu clauzele sale, înțelegi că respectarea Condițiilor este obligatorie și îți dați acordul cu privire la formele de comunicare și contractare ale Reea conform art. 6.1. din prezenta Secțiune.

 9. Reea îți va solicita să îți exprimi acordul cu privire la aceste Condiții printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea unei căsuțe specifice). Prin utilizarea Serviciilor mysign și prin bifarea căsuței respective îți dai acordul expres să respecți toate clauzele din aceste Condiții și acordul expres pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor personale, astfel cum este descris în prezentele Condiții și în Politica de prelucrare a datelor personale.

 10. Pentru orice întrebări cu privire la Condiții, Website sau Aplicația web, te rugăm să ne contactezi prin formularul de contact disponibil pe Website.

 11. Aplicația web va necesita actualizări, cu scopul de a remedia eventuale erori, a îmbunătăți anumite funcții etc. Prin acceptarea Condițiilor și utilizarea Aplicației web, ești de acord să primești automat actualizări.

3. Definiții

În cuprinsul acestor Condiții:

 1. „Website” înseamnă website-ul nostru www.mysign.ro, proprietatea Reea.

 2. „Aplicația web mysign/mysign” înseamnă un program de calculator (software) care include și interfața grafică a acestuia.

 3. „Reea/noi” înseamnă SC Reea SRL, în calitate de titular al Website-ului și Aplicației.

 4. „Client” înseamnă orice profesionsit - comerciant, întreprinzător, operator economic precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale - care își creează Cont în Aplicația web mysign și care cumpără unul sau mai multe dintre serviciile disponibile prin intermediul Aplicației web mysign.

 5. „Reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică care acționează în calitate de reprezentant legal sau împuternicit al unui Client cu scopul de a utiliza serviciile disponibile prin intermediul Aplicației web mysign.

 6. „Cont” înseamnă forma de identificare în cadrul Aplicației web, format din adresă de e-mail și parolă, care permite utilizarea Aplicației web.

 7. „Titular” - persoana fizică în numele căreia se emite certificatul digital calificat pentru semnătură electronică calificată. Titularul poate fi Reprezentant autorizat al unui Client.

 8. „Serviciile mysign/Serviciile” înseamnă serviciile electronice oferite de Reea către persoanele care utilizează Website-ul și Aplicația web mysign. Serviciile includ accesul la Website și la Aplicația web mysign.

 9. „Contract Reea-Vizitatori Website/Utilizatori Aplicație web” înseamnă Secțiunea I din aceste Condiții, inclusiv Politica de prelucrare a datelor personale și Politica privind fișierele de tip cookies;

 10. „Contract Reea-Clienți” înseamnă Secțiunea I și Secțiunea a II-a din aceste Condiții, inclusiv Politica de prelucrare a datelor personale și Politica privind fișierele de tip cookies;

 11. Utilizator - persoana fizică sau profesionist care utilizează Website-ul și Aplicația web mysign.

4. Relația ta, în calitate de utilizator al Serviciilor mysign, cu Furnizorul de semnături electronice

 1. InfoCert S.p.A., cu sediul legal în Piazza Sallustio nr. 9, 00187 - Roma (RM), Italia, este furnizorul Serviciului de Semnătură Electronică Calificată, serviciu disponibil pentru Clienții Reea prin intermediul Aplicației web mysign. Astfel, emitentul certificatului digital calificat pentru semnătură electronică calificată este InfoCert S.p.A, iar procedura de emitere a certificatului diginal calificat urmează pașii impuși de InfoCert S.p.A. Titularul certificatului digital calificat pentru semnătură electronică calificată încheie un contract distinct cu InfoCert S.p.A. cu privire la emiterea certificatului digital calificat al său.

 2. Procedura de identificare video a persoanei în numele căreia se emite certificatul digital calificat se realizează în limba română.

 3. Revocarea certificatului digital calificat pentru semnătură electronică calificată se realizează conform Contractului încheiat între Titularul certificatului digital calificat și InfoCert S.p.A.

 4. În cazul în care Reea primește cereri de revocare, suspendare sau resetare a validității certificatului digital calificat din partea Utilizatorilor Aplicației web, le redirecționează către InfoCert S.p.A în vederea procesării lor.

 5. Connective NV (0467.046.086), cu sediul legal în Wapenstraat 14 – PO Box 301 – 2000 Antwerp, Belgia, este furnizorul serviciului de semnătură electronică, serviciu disponibil pentru Clienții Reea prin intermediul Aplicației web mysign. Astfel,emitentul acestui tip de semnătură electronică este Connective NV, iar procedura de generare a semnăturii este stabilită de Connective NV.

5. Accesul la Aplicația web mysign

 1. Ca regulă, accesul la Aplicație web este permis oricărei persoane care acceptă Termenii și Condițiile și îndeplinește condițiile din prezenta secțiune.

 2. În mod excepțional și din cauze întemeiate, avem dreptul de a restricționa accesul persoanelor care acționează contrar legii, moralei sau bunei-credințe și/sau care ar putea prejudicia în orice fel Reea sau terțe persoane.

 3. Înregistrarea în Aplicația web și utilizarea Aplicației web se poate realiza doar de către persoanele cu capacitate juridică deplină. Prin înregistrarea în Aplicația web, confirmi că ești o persoană care are capacitatea juridică deplină.

 4. Dacă utilizezi Aplicația web în numele unei alte persoane fizice sau juridice, trebuie să fi autorizat în acest sens. În caz contrar, ești răspunzător pentru orice daune cauzate Reea, Utilizatorilor sau terților.

 5. În cazul în care oricare dintre condițiile expuse mai sus în prezentul articol nu este îndeplinită, trebuie să încetezi imediat utilizarea Serviciilor mysign.

 6. Serviciile mysign constau în accesul la utilizarea Website-ului și Aplicației web. Reea acordă în favoarea Utilizatorilor o licență personală, neexclusivă, netransmisibilă, revocabilă, care nu se poate cesiona pentru utilizarea Website-ului și/sau a Aplicației web mysign, destinată exclusiv pentru uzul Utilizatorilor și pentru a accesa și utiliza informațiile puse la dispoziție prin intermediul Aplicației web. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin aceste Condiții sunt ale Reea și partenerilor săi.

 7. Pentru a utiliza Serviciile mysign trebuie să te înregistrezi în Aplicația web și să îți creezi un Cont. În momentul înregistrării, trebuie să (i) ne furnizezi anumite informații pentru a te putea înregistra și (ii) să accepți Termenii și Condițiile printr-o acțiune specifică având semnificația unui consimțământ neechivoc (ex. bifarea unei căsuțe specifice). Printr-o astfel de acțiune specifică de acceptare, confirmi că ai luat cunoștință și accepți necondiționat Termenii și Condițiile.

 8. Pentru autentificarea în Cont, vei folosi adresa de e-mail și parola înregistrate la crearea Contului.

 9. Nu ai nicio obligație să te conectezi sau să utilizezi Aplicația web și/sau Website-ul.

 10. Prin intermediul Aplicației web ai posibilitatea de a semna electronic cu semnătură electronică simplă sau semnătură electronică calificată documente digitale și de a-ți organiza documentele și contactele tale. Detalii privind utilizarea Aplicației web mysign sunt disponibile în Manualul de Utilizare, ce poate fi accesat din Contul tău de Utilizator.

 11. Prin acceptarea prezentelor Condiții, îți exprimi consimțământul de a le respecta.

6. Obligațiile Reea

Reea se obligă:

 1. să respecte prezentele Condiții;

 2. să ia toate măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare care să ofere securitate Serviciilor furnizate , fără ca Reea să își asume obligația de garanție pentru protecția împotriva atacurilor cibernetice, interceptărilor neautorizate, transmiterea de viruși sau alte situații care sunt generate în afara controlului său și care au loc prin/din cauza comunicațiilor electronice/internetului;

 3. să depună toate diligențele pentru a presta Serviciile în mod continuu, cu excepția unor (i) întreruperi planificate, sau (ii) a unor întârzieri sau alte disfuncționalități cauzate de factor independenți de voința Reea (e.g. întârzieri cauzate de furnizorii de acces la rețeaua de internet, de furnizorii de energie electrică etc.);

 4. să blocheze accesul Serviciilor în situațiile în care se descoperă (i) vulnerabilități majore, (ii) atacuri cibernetice sau (iii) incidente de securitate ce necesită răspuns de urgență pentru protejarea informațiilor și a datelor existente.

 5. să prelucreze datele cu caracter personal în mod corespunzător și cu respectarea dispozițiilor Regulamentului Regulamentul general privind protecţia datelor (UE) nr. 679/2016.

7. Obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul se obligă:

 1. să respecte legislația în vigoare atunci când utilizează Serviciile mysign. Poți utiliza Serviciile mysign numai în scopuri legale și conform destinației acestora, astfel cum este menționat în prezentele Condiții. Este interzisă utilizarea abuzivă a Aplicației web și/sau a Website-ului sau tentativa de fraudare a noastră;

 2. să nu permită terților să îi folosească Contul. Clientul are obligația să actualizeze datele Contului său, să păstreze, în condiții sigure, confidențialitatea datelor de autentificare și să anunțe Reea imediat ce consideră că persoane neautorizate îi cunosc datele de identificare sau dacă suspectează că altcineva folosește Contul;

 3. să furnizeze toate informațiile necesare, în mod complet și corect, în vederea emiterii certificatului digital calificat sau semnăturii electronice calificate.

8. Răspunderea părților

 1. Răspunderea Reea pentru orice (i) prejudicii indirecte sau (ii) pentru daune cauzate de terțe persoane sau unor terțe persoane este exclusă. Reea nu își asumă răspunderea pentru oricare dintre următoarele aspecte ce se pot afla în legătură cu utilizarea Serviciilor: (i) pierderea profitului; (ii) scăderea volumului de vânzări sau pierderi; (iii) pierderea de contracte; (iv) daune sau pierderi care decurg din orice tranzacție între Utilizatorii Aplicației web.

 2. Reea nu răspunde pentru pagubele pricinuite Clientului ca urmare a producerii unui eveniment care se află în afara controlul său, cum ar fi, dar fără a se limita la: atac cibernetic, interceptare neautorizată, transmiterea de viruși sau alte situații care au loc prin/din cauza comunicațiilor electronice/internetului. Răspunderea Reea pentru orice (i) prejudicii indirecte sau (ii) pentru daune cauzate de terțe persoane sau unor terțe persoane este exclusă;

 3. Utilizatorul este responsabil pentru orice daune suferite de Reea sau partenerii săi ca urmare a: încălcării de către Utilizator a prezentelor Condiții; utilizării abuzive a Serviciilor mysign; încălcării oricărei legi sau a drepturilor terților.

 4. Reea poate vinde sau subcontracta drepturile și obligațiile ce fac obiectul prezentelor Condiții, integral sau parțial, fără consimțământul prealabil al Utilizatorului, în măsura în care avem un interes legitim și acest lucru nu determină limitarea drepturilor de care Utilizatorul beneficiază în virtutea legii.

 5. Reea poate accesa, păstra sau transmite oricare dintre informațiile tale atunci când o astfel de acțiune este necesară pentru (i) a investiga, preveni sau lua măsuri cu privire la posibile activități ilegale, (ii) pentru a ne conforma unor solicitări din partea autorităților sau instituțiilor publice, (iii) în cazul unor amenințări serioase la adresa siguranței fizice a oricărei persoane, (iv) încălcări ale Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 6. Reea nu va fi responsabilă pentru nicio întârziere şi/sau daune produse ca urmare a (i) întârzierii Utilizatorului în furnizarea documentaţiei complete și a informațiilor necesare sau (ii) nerespectării de către Utilizator a obligațiilor sale.

 7. Reea nu va fi responsabilă pentru pierderi, costuri sau cheltuieli determinate de sau în legătură cu neglijenţa gravă sau omisiunea, frauda sau greșeli intenționate ale Utilizatorului, conducerii acestuia sau ale oricărei alte entităţi afiliate Utilizatorului.

 8. Reea nu va răspunde față de Utilizator pentru niciun prejudiciu suferit de acesta ca urmare a neconformării sau a implementării neadecvate de către Utilizator a recomandărilor și/sau instrucțiunilor furnizate.

 9. Oricare Parte are dreptul de a solicita celeilalte Părți daune-interese pentru repararea oricărui prejudiciu suferit și care constituie consecința directă și necesară a neexecutării nejustificate sau culpabile a oricărei obligații contractuale.

 10. Dacă, în calitate de utilizator al Serviciilor noastre, ai întrebări, sugestii sau reclamații de formulat, te rugăm să ne contactezi prin intermediul formularului de Contact. Pentru a-ți putea răspunde, te rugăm să ne oferi datele tale de identificare și orice alte date necesare pentru ca noi să putem înțelege cât mai bine situația pe care ne-o prezinți. Îți vom oferi răspunsul nostru la sesizarea ta în maxim 30 de zile calendaristice de la data la care primim informații complete pentru identificarea chestiunii sesizate.

 11. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul:

  1. își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor aferente Contului său (username și parolă) și este pe deplin responsabil de activitatea desfășurată prin intermediul Contului său. Utilizatorul se obligă să furnizeze informații exacte și complete atunci când înregistrează un Cont și când utilizează Serviciile mysign. Contul tău este unul personal. Acesta nu poate fi transmis sau utilizat de alte persoane. Reea nu este responsabilă pentru niciun prejudiciu suferit ca urmare a furnizării de date incomplete sau incorecte. Orice activitate din Contul tău îți va fi atribuită automat. Trebuie să ne anunți imediat dacă ai motive să crezi că altcineva îți cunoaște datele de autentificare sau dacă suspectezi că altcineva îți folosește Contul. Reea nu este răspunzătoare pentru orice pierderi suferite ca urmare a utilizării de către terți a Contului său, indiferent dacă o astfel de utilizare este sau nu realizată cu consimțământul său;

  2. admite că Reea nu are obligația de a verifica acuratețea informațiilor oferite de Utilizator și că Reea nu va fi răspunzătoare pentru declarații false sau înșelătoare făcute de Utilizator.

  3. admite că Reea nu este responsabilă pentru conținutul creat de Utilizatori, de aceea Reea nu este responsabilă pentru orice consecințe care ar putea apărea ca urmare a ilegalității conținutului respectiv.

  4. este de acord să nu folosească Website-ul sau Aplicația web în orice modalități care ar putea să perturbe funcționarea acestora, să încalce prezentele Condiții sau legislația în vigoare;

 12. Reea are dreptul de a modifica sau elimina diferite funcțiuni ale Aplicației web, parțial sau integral, în orice moment, și fără a fi necesar să îți transmitem o notificare prealabilă în acest sens. Ești de acord că astfel de schimbări pot determina întreruperi și Reea nu poate fi responsabilă pentru acestea.

 13. Prin utilizarea Serviciilor noastre, îți exprimi acordul de a ne despăgubi și de a ne exonera de răspundere, în măsura permisă de lege, referitor la (i) orice încălcare a prezentelor Condiții pe care o săvârșești și (ii) orice solicitare formulată împotriva noastră de un terț și care decurge din utilizarea neconformă de către tine a Website-ului și Aplicației noastre web.

 14. Utilizatorii nu pot delega sau transfera către ale persoane niciun drept și / sau obligație privind utilizarea Serviciilor fără acordul prealabil scris al Reea.

 15. Contul unui Utilizator poate fi suspendat din motive de securitate cibernetică, pentru perioada de timp necesară investigării și remedierii situației de către noi. În această situație, Utilizatorul va fi contactat în termen de 24 de ore de la blocarea Contului. În cazul în care suspendarea survine într-o zi nelucrătoare, termenul de 24 de ore curge începând cu ziua lucrătoare care urmează.

9. Drepturi de proprietate intelectuală

 1. Orice element de conținut din Website și Aplicația web (precum mărcile înregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, fișierele audio și video) aparțin în exclusivitate Reea și partenerilor noștri și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Acest conținut nu poate fi copiat, dezasamblat, modificat, reprodus, publicat de către nicio persoană, fără acordul prealabil scris al Reea. Orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și atrage răspunderea civilă și/sau penală.

 2. Utilizatorii au, pe durata contractuală, un drept de utilizare a elementelor Website-ului și Aplicației web mysign care sunt strict necesare pentru executarea prezentelor Condiții. Dreptul de utilizare a Aplicației web mysign poate fi cesionat doar cu acordul Reea.

 3. Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezentele Condiții.

 4. Reea nu pretinde și nu deține drepturi de proprietate intelectuală cu privire la conținutul furnizat de Utilizatori. Astfel, întreg conținutul furnizat de Utilizator se află în proprietatea acestuia, fiind unicul răspunzător cu privire la conținutul folosit.

 5. Utilizatorii nu vor aduce atingere, în niciun fel, drepturilor celorlalți Utilizatori ai Website-ului și Aplicației web. În cazul în care Utilizatorii sau terțe persoane sesizează Reea cu privire la încălcarea drepturilor lor de către alt Utilizator, acesta din urmă este singurul care răspunde pentru repararea prejudiciului cauzat Utilizatorilor, terților sau Reea.

 6. În calitate de Utilizator, ai obligația de a te asigura că orice conținut adăugat prin intermediul Contului tău că nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Ești de acord că avem dreptul, dar nu și obligația, de a revizui, modifica sau șterge conținutul Contului sau de a îți restricționa Contul dacă încalci această obligație.

 7. Prin publicarea de conținut pe paginile de socializare ale Aplicației web mysign, ne oferi la nivel mondial, în mod gratuit, neexclusiv, nelimitat în timp și irevocabil dreptul de a multiplica și distribui conținutul creat de tine cu scopul de a-l distribui pe rețelele de socializare la care mysign are pagină creată (Instagram și Facebook, Youtube, TikTok, LinkedIn etc.). Având în vedere natura internetului, nu deținem controlul deplin și nu ne asumăm răspunderea asupra modului în care terții distribuie conținutul creat de tine.

10. Comunicare și publicitate

 1. Prin înregistrarea în Aplicația web, ești de acord ca orice comunicare cu privire la obligațiile tale contractuale și obligațiile noastre legale, inclusiv cu privire la plata serviciilor oferite de noi să se realizeze electronic, în special prin intermediul Aplicației web, prin utilizarea de către noi a datelor aferente Contului tău. Ești de acord că transmiterea de informații in mod electronic prin intermediul Aplicației web poate fi considerată o comunicare scrisă și, pentru a o păstra, ești de acord că suntem autorizați să stocăm o astfel de comunicare într-o formă nealterată. Toate mesajele trimise prin intermediul Aplicației web se consideră că au fost livrate destinatarului în momentul trimiterii lor.

11. Confidențialitate și accesul la datele cu caracter personal

 1. Orice informații furnizate, prin mijloace scrise sau orale, în cadrul comunicărilor dintre Reea și Utilizatori, pe durata contractului reprezintă informații confidențiale.

 2. Reea are acces la datele cu caracter personal pe care Utilizatorii Aplicației web și Website-ului le furnizează în vederea utilizării Serviciilor noastre. Scopul prelucrării respectivelor date este executarea obligațiilor contractuale ale Reea. Utilizatorii au acces la datele cu caracter personal pe care le furnizează în legătură cu utilizarea Serviciilor. Informații detaliate despre cum sunt prelucrate datele cu caracter personal colectate sau prelucrate în orice alt mod prin Website sau Aplicație web sunt oferite în cadrul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

12. Trimiteri către surse terțe

 1. Website-ul și Aplicația web pot conține legături externe (link-uri, bannere, spoturi publicitare) sau trimiteri către alte website-uri/platforme (spre exemplu, către Facebook, Twitter, Linkedin) pe care Reea nu le deține. Pentru utilizarea respectivelor website-uri/platforme se aplica termeni și condiții de utilizare specifice, iar Reea nu este răspunzătoare și nu își asumă nicio obligație cu privire la conținutul acestora. Te rugăm să citești politicile respectivelor companii înainte de a accepta prelucrarea oricăror date personale care îți aparțin.

 2. Nicio legătură către alte site-uri/platforme nu poate fi calificată drept o aprobare sau susținere a acestora. Ești de acord că, în măsura permisă de lege, Reea sau partenerii noștri, nu vom putea fi ținuți răspunzători pentru conținutul sau disponibilitatea unor astfel de site-uri/platforme.

13. Limitarea răspunderii Reea

 1. Reea oferă acces la Website și Aplicația web pe baza principiului „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate”, fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită. Serviciile noastre pot fi supuse limitărilor, întârzierilor și/sau altor probleme inerente utilizării internetului și a comunicațiilor electronice. Ești de acord că folosești Website-ul și Aplicația web pe riscul tău. Nu vom fi răspunzători pentru întreruperi, erori de conectare, indisponibilitate sau defecțiuni ale Website-ului și Aplicației web, în măsura permisă de lege.

 2. În măsura permisă de lege, nu garantăm că Website-ul sau Aplicația web sunt lipsite de viruși sau alte programe distructive. Totodată, în condițiile permise de lege, nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere directă sau indirectă și pentru niciun fel de prejudicii rezultând din utilizarea Serviciilor noastre.

 3. Utilizatorul este unicul responsabil pentru obligațiile ce pot decurge din documentele pe care le semnează prin intermediul Aplicației web mysign, Reea fiind terț cu privire la respectivele acțiuni. Răspunderea Utilizatorilor în raport cu Clientul se realizează conform acordului dintre aceștia.

14. Modificarea Condițiilor. Încetarea relației contractuale. Ștergerea Contului

 1. Reea își rezervă dreptul de a modifica integral sau parțial prezentele Condițiii, fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor. Modificările sunt aplicabile de la data la care sunt plasate pe Website. Atunci când revii pe Website, te rugăm să verifici data ultimei actualizări și conținutul modificărilor.

 2. Poți alege oricând să nu mai folosești Aplicația web mysign.

 3. Avem dreptul să blocăm accesul tău la Serviciile noastre și să încetăm unilateral contractul dintre noi dacă: apreciem că încalci oricare dintre prevederile prezentelor Condiții; perturbi sau deteriorezi Aplicația web sau Website-ul sau încerci să faci acest lucru.

 4. Utilizatorul își poate șterge Contul din setările Contului, fără a fi necesare alte formalități, în cazul în care Utilizatorul nu a întreprins nicio activitate în cadrul Aplicației web mysign.

 5. Utilizatorul poate iniția o solicitare de ștergere a Contul său apăsând butonul de ștergere Cont din setările Contului, urmând a fi contactat de un reprezentant Reea în termen de 30 de zile calendaristice de la data inițierea cererii de ștergere, în cazul în care Utilizatorul a întreprins orice fel de activități prin intermediul Aplicației web (cum ar fi, dar fără a se limita la: inițiere procedură emitere certificat digital calificat, încărcare fișiere).

15. Forţa majoră și cazul fortuit

 1. Partea care dovedește că neexecutarea obligațiilor sale contractuale, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare sunt cauzate de orice evenimente care nu depind de voința sa este exonerată de răspundere în condițiile stabilite prin legislația română. Exonerarea cuprinde, fără a se limita la: erori de funcționare tehnică a Aplicației web sau Website-ului, viruși, erori de conexiune la internet.

 2. Dacă în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului acesta nu încetează, oricare parte are dreptul să o anunțe pe cealaltă parte despre încetarea de plin drept a contractului, fără a putea pretinde celeilalte părți daune-interese.

16. Interpretare, nulitate, mediere, transfer și litigii

 1. Titlurile secțiunilor prezentelor Condiții sunt inserate doar în scop de referință și nu vor afecta interpretarea acestora.

 2. Neexercitarea de către Reea sau exercitarea fără succes a drepturile care îi sunt conferite în temeiul prezentelor Condiții nu constituie o renunțare la drepturile sale. Nicio executare separată sau parțială a oricărei obligații nu va exclude executarea integrală a unei astfel de obligații.

 3. În cazul în care una dintre clauzele prezentelor Condiții va fi declarată nulă și neavenită printr-o modificare legislativă sau printr-o hotărâre a instanțelor de judecată, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea celorlalte clauze ale Condițiilor. Părțile vor depune toate eforturile pentru modificarea respectivei clauze, păstrând scopul prezentelor Condiții.

 4. Legea aplicabilă prezentelor Condiții este reprezentată de legea română. În cazul în care părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil diferendele, instanțele de judecată competente sunt cele din Târgu-Mureș.

II. Prevederile contractuale speciale, aplicabile în relația dintre Reea și Clienții Reea

1. Plata Serviciilor mysign

 1. Accesarea serviciilor disponibile prin intermediul Aplicației web se face numai la cerere și contra cost. Prețul poate varia, în funcție de tipul de serviciu solicitat. Contravaloarea serviciului este afișată prin intermediul Aplicației web, înainte de achiziționare, iar prețul afișat include TVA.

 2. Plata se face în lei. Factura emisă de Reea pentru serviciul achiziționat este disponibilă în Contul Clientului din Aplicația web.

 3. Plata serviciilor se achită înainte de a avea acces la acestea.

 4. În calitate de Client, accepți și înțelegi că plătești contravaloarea certificatului digital calificat și/sau a semnăturilor electronice simple sau calificate, iar prin punerea acestora la dispoziție, ne îndeplinim în mod complet obligațiile noastre contractuale.

 5. Clientul are obligația de a actualiza datele Contului său necesare pentru emiterea facturii de către Reea. Furnizarea Serviciilor noastre este documentată prin intermediul facturilor electronice emise.

 6. Plățile în cadrul Aplicației web se pot face doar online, cu cardul bancar. Pentru plată, vei fi redirecționat către platforma procesatorului de plăți, Banca Transilvania, unde va trebui să introduci datele de card necesare autorizării tranzacției. Prin introducerea datelor cardului tău, ești de acord cu termenii și condițiile aplicate de procesatorul de plăți. Informațiile introduse în vederea efectuării plății online a facturii sunt prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăți, iar noi nu solicităm și nu vom avea acces la aceste date.

 7. Reea nu este și nu poate fi responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către Client, cum ar fi comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului Clientului sau pentru situațiile în care moneda de emitere a cardului nu este leu.

2. Răspunderea Părților

 1. Clientul nu poate cesiona, subcontracta sau transfera drepturile și obligațiile ce fac obiectul prezentelor Condiții, integral sau parțial, având în vedere că utilizarea Aplicației web este personală, cu excepția acordului prealabil expres al Reea.

 2. Clientul garantează că obținerea, colectarea și utilizarea oricăror informații personale sau date furnizate în timpul utilizării Aplicației web respectă toate legile, regulile și reglementările aplicabile privind protecția datelor. Clientul recunoaște că Reea poate prelucra astfel de date cu caracter personal în conformitate cu Politica mysign privind protecția datelor cu caracter personal.

 3. Plata serviciilor se achită înainte de a avea acces la acestea.

3. Rambursarea plăților

 1. Dacă ai plătit un Serviciu de emitere certificat digital calificat pentru semnătură electronică calificată, însă nu ai finalizat procedura de emitere, ne poți solicita rambursarea parțială a plății prin formularea unei cereri prin intermediul formularului de contact disponibil pe Website.

 2. Reea realizează rambursarea utilizând aceleași mijloace de plată pe care le-a utilizat Clientul, cu excepția cazului în care Clientul a indicat un alt mijloc de plată prin cererea de rambursare efectuată prin intermediul formularului de contact.

 3. Dacă ai plătit un Serviciu de emitere certificat digital calificat pentru semnătură electronică calificată și ai finalizat procedura de emitere, Reea nu rambursează plata efectuată.

4. Modificarea și Încetarea Condițiilor aplicabile relației Reea-Clienți

 1. La discreția noastră, putem să schimbăm prezentele Condiții, să întrerupem sau să închidem oricare sau toate funcțiunile serviciilor noastre fără a efectua o notificare prealabilă, inclusiv accesul la serviciile de asistență, conținut și alte produse sau servicii auxiliare Serviciului.

ÎN VIGOARE

Versiunea 1 – 10 iunie 2022

ISTORIC VERSIUNI

 1. Versiunea 1 - în vigoare de la 10 iunie 2022

Loading...